Proyektong naipatupad ni dating pangulong carlos p garcia

Nag-alay ang mga guro at empleyado ng panalangin ng pasasalamat sa katuparan ng pangarap na ito. Jose Falogme, ang paring nagdala ng misa, “We acknowledge that it is not of our own efforts that this college has been converted into a university. And it is but proper that we bring back all the glory and praises to Him!

” Kasabay namang nagdiwang ng Main Campus ang Tablas Branch San Andres Campus kung saan ay nagkaroon sila ng Thanksgiving mass at parada sa buong bayan ng San Andres noon ding Oktubre 19.

Masiglang inikot ng RSU family sa San Andres ang buong bayan kung saan kanilang isinigaw ang ‘Mabuhay RSU!

’ kasabay ng malakas na drumbeats ng RSU San Andres DMC.

Ilan sa kanyang mga programang pinakikinabangan ng mga kabataan ay ang Congressional Scholarship para sa mga masisipag na estudyante ngunit salat sa pera at ang Bayang Matalino Valedictorian Incentive Project (BMVIP) upang mabigyan ng tulong pinansyal ang mga brilyanteng kabataan na grumadweyt sa elementarya at hayskul na valedictorian. Hindi basta-basta ang tuition fee increase dahil dadaan pa ito sa Board of Regents at konsultasyon sa mga estudyante.

Neoliberal Education in the Philippines v Mga Nilalaman Introduksyon ix I.Taliwas sa napapabalitang ang main campus lamang sa Odiongan ang magiging unibersidad, malinaw na nakasaad sa RA 9721, Sek.1 ang ganito ‘The Romblon State College in the Municipality of Odiongan, Province of Romblon is hereby converted into a state university to be known as the Romblon State University, hereinafter referred to as the University integrating therewith the satellite campuses in the municipalities of San Fernando, Cajidiocan, San Agustin, Romblon, Calatrava, San Andres, Santa Fe and Santa Maria.’ Lubos na pinasasalamatan ng masang Romblomanon ang Congressman para sa patuloy na pagseserbisyo publiko.Siya ngayon ay tinataguriang ‘Ama ng RSU’ kung paanong si dating Assemblyman Jun Ganan noon ang tinaguriang ‘Ama ng RSC’. Madrona, ang representante ng mga Romblomanon sa Kamara, ang aspetong edukasyon dito sa Marble Capital of the Philippines.Sila ang mga malalaking tao sa likod ng tagumpay na ito.“Parang ngayon ko pa nga lang naramdaman ang pagod, “ ayon pa sa kay Dr. Sa isang artikulo sa broadsheet issue ng The Harrow (RSC to RSU, sigurado na!

Leave a Reply

  1. ashanti dating game 05-May-2020 09:37

    [Read more: Read more first email examples from my working with a reader of this site] I hope my advice here is helpful for you however I also realize success is also often easier said than done.

  2. john edwards dating in 2016 16-Sep-2020 15:22

    I like to make you feel relaxed, so do please call x Hello fellas. I love talking dirty on the phone and welcome both shy and extrovert callers to discuss their fantasies with me. I want to be your sweet affectionate girlfriend on the phone and give you all the kisses, cuddles and love you deserve baby x Slutty bored housewife with too much time on her hands and ready to discuss all of yours and my fantasies. Sure you can be a little rough, I love it, what woman doesn't?